• Thép Kiên Long
  • Thép Kiên Long

THÉP TRÒN ĐẶC SCM418H

SCM418H Đặc tính cơ học, hoàn toàn theo tiêu chuẩn SCM418H để đáp ứng hiệu suất cơ học SCM418H, cũng có thể theo yêu cầu của khách hàng, để đáp ứng yêu cầu của khách hàng về đặc tính cơ học SCM418H.

Giới thiệu sản phẩm

THÉP TRÒN ĐẶC SCM418H

THÉP TRÒN ĐẶC SCM418H

THÉP TRÒN ĐẶC SCM418H

Thép thanh tròn SCM418H: 25mm đến 800mm
Độ dài:3-6m.
Tình trạng thành phẩm: cán nóng
Thành phần hóa học thép SCM418H

C(): 0,150,21
Si (): 0,150,35
Mn (): 0,550,90
P()<: 0,030
S()<: 0,030
Cr (): 0,851,25
Ni() : .25
Mo : 0.15 0.35
   Cu 0.30

Tính chất cơ học

SCM418H Đặc tính cơ học, hoàn toàn theo tiêu chuẩn SCM418H để đáp ứng hiệu suất cơ học SCM418H, cũng có thể theo yêu cầu của khách hàng, để đáp ứng yêu cầu của khách hàng về đặc tính cơ học SCM418H.

Xử lý nhiệt

Xử lý nhiệt SCM418H, chúng tôi hoàn toàn theo tiêu chuẩn SCM418H để đáp ứng Xử lý nhiệt SCM418H, cũng có thể theo yêu cầu của khách hàng, để đáp ứng yêu cầu của khách hàng về Xử lý nhiệt SCM418H.

Gia công

Gia công SCM418H, chúng tôi hoàn toàn theo tiêu chuẩn SCM418H để đáp ứng Gia công SCM418H, cũng có thể theo yêu cầu của khách hàng, để đáp ứng yêu cầu của khách hàng về Gia công SCM418H.

Hiệu suất hàn

Hiệu suất hàn SCM418H, hoàn toàn theo tiêu chuẩn SCM418H để đáp ứng hiệu suất hàn SCM418H đáp ứng yêu cầu của khách hàng về hiệu suất hàn SCM418H.

Danh mục sản phẩm

Support Online(24/7) 0917868607