• Thép Kiên Long
  • Thép Kiên Long

THÉP TRÒN ĐẶC TIÊU CHUẨN JIS G4052 SCM418H

THÉP TRÒN ĐẶC TIÊU CHUẨN JIS G4052 SCM418H có dạng tròn đặc: 25mm đến 800mm Độ dài:3-6m. Tình trạng thành phẩm: cán nóng

Giới thiệu sản phẩm

THÉP TRÒN ĐẶC TIÊU CHUẨN JIS G4052 SCM418H

THÉP TRÒN ĐẶC TIÊU CHUẨN JIS G4052 SCM418H

THÉP TRÒN ĐẶC TIÊU CHUẨN JIS G4052 SCM418H có dạng tròn đặc: 25mm đến 800mm
Độ dài:3-6m.
Tình trạng thành phẩm: cán nóng

Thành phần hóa học thép SCM418H JIS G4052

C(%)

Si(%)

Mn(%)

P(%)

S(%)

Ni(%)

Cr(%)

Mo(%)

Cu(%)

0,15-0,21

0,15-0,35

0,55-0,90

0,03

0,03

0,25

0,85-1,25

0,15-0,35

0,3

Các ứng dụng

Thép kết cấu có dải độ cứng được chỉ định

Mã quốc gia

JIS

Tiêu chuẩn

G4052

Loại thép

SCM418H

MÁC TƯƠNG ĐƯƠNG SCM418

Loại thép

Tiêu chuẩn

Mã quốc gia

0

SCM418H

11999

CNS

-

SCM418H

G4052

JIS

-

4118H

A304

ASTM

-

4118H

-

AISI

-

16CrMo4

17200

DIN

-

Tính chất cơ học

THÉP TRÒN ĐẶC TIÊU CHUẨN JIS G4052 SCM418H Đặc tính cơ học, hoàn toàn theo tiêu chuẩn SCM418H để đáp ứng hiệu suất cơ học SCM418H, cũng có thể theo yêu cầu của khách hàng, để đáp ứng yêu cầu của khách hàng về đặc tính cơ học SCM418H.

Xử lý nhiệt

THÉP TRÒN ĐẶC TIÊU CHUẨN JIS G4052 SCM418H, tiêu chuẩn SCM418H để đáp ứng Xử lý nhiệt SCM418H, cũng có thể theo yêu cầu của khách hàng, để đáp ứng yêu cầu của khách hàng về Xử lý nhiệt SCM418H.

Gia công

THÉP TRÒN ĐẶC TIÊU CHUẨN JIS G4052 SCM418H, theo tiêu chuẩn SCM418H để đáp ứng Gia công SCM418H, cũng có thể theo yêu cầu của khách hàng, để đáp ứng yêu cầu của khách hàng về Gia công SCM418H.

Hiệu suất hàn

THÉP TRÒN ĐẶC TIÊU CHUẨN JIS G4052 SCM418H, hoàn toàn theo tiêu chuẩn SCM418H để đáp ứng hiệu suất hàn SCM418H đáp ứng yêu cầu của khách hàng về hiệu suất hàn SCM418H.

Danh mục sản phẩm

Support Online(24/7) 0917868607